Fibula AS

Fibula AS utvikler styre- og måleutstyr for sine oppdragsgivere. Vanligvis består et utviklingsoppdrag av systemløsning, analog og digital elektronikk, programmering av mikrokontrollere og tilknyttet programvare for PC/nett.

Fibula bruker i størst mulig grad Linux som utviklingsplattform. Vi har også erfaring med å bruke Linux i embedded systemer.

Daglig leder: Dr ing Odd Arild Olsen, tlf 416 29098.
Kontoradresse: Ullern allé 28, Oslo